[wr_row][wr_column]

מדיניות פרטיות של Cellact

 1. מסמך זה הינו חלק אינטגרלי ממסמך "תנאי שימוש".
 2. החברה מכבדת את פרטיותו של כל אדם שמבקר באתר. מדיניות השמירה על הפרטיות המפורטת להלן, מתייחסת לסוג המידע שהחברה תהא רשאית לאסוף, כמו גם את הדרך והתכלית של עיבוד מידע זה. מדיניות זו של החברה אף תורה ותנחה את המשתמשים באתר כיצד לנהוג במידה שאינם מעוניינים שפרטיהם האישיים ייאספו או ימסרו לאחרים בקשר עם ביקורם באתר.
 3. החברה מנהלת מאגר מידע ותהא רשאית לעבד כל נתון על מנוייה או על המשתמשים באתר (כגון שם, כתובת, מספר טלפון, כתובת דואר אלקטרוני וכיו"ב) (להלן: "מידע אישי" או "פרטים אישיים"), אשר יגיעו לידיעתה באמצעות השימוש באתר ו/או שהועברו על ידי המשתמשים/ מנויים מרצונם החופשי.
 4. החברה מתחייבת כי השימוש שייעשה במידע האישי ואופן ניהולו יהיו לכל מטרה במסגרת פעילותה העסקית של החברה ובהתאם להוראות דיני מדינת ישראל שיחולו לאותו עניין.
 5. אם משתמש שאינו מנוי האתר (היינו, משתמש שאינו בעל חשבון משתמש באתר) אינו מעוניין שמידע אישי שלו ייאסף, יישמר, יאוחסן או יעובד באופן כלשהו כמתואר לעיל, עליו להימנע מהעברת פרטיו האישיים לחברה כאמור.
 6. מובהר בזאת, כי לצורך מסירת פרטים אישיים על ידי אדם שטרם מלאו לו 18 שנים, נדרשת הסכמת הורה או אפוטרופוס.
 7. משתמש באתר אשר הסכים לתנאים שתוארו לעיל לגבי איסוף, אחסון ועיבוד פרטיו האישיים בהתאם להוראות אלה, רשאי לממש כל זכות השמורה לו במסגרת דיני הגנת הפרטיות הנהוגים בישראל. משתמש באתר המעוניין במימוש זכותו כאמור, יעשה זאת באמצעות פנייה בכתב או בהודעת דואר אלקטרוני לחברה לכתובת: info@cellact.com.
 8. לחברה לא תהיה כל חבות במקרה שהמשתמש באתר יעביר או יודיע לחברה או לצד שלישי, בין אם במסגרת שירותי האתר או תוכנו או מרצונו, את פרטיו האישיים של אדם אחר (לרבות ומבלי לגרוע, שם, כתובת, כתובת דואר אלקטרוני, מספר טלפון וכדומה) מבלי שהמשתמש באתר קיבל תחילה את הסכמתו של אותו אדם. במקרה כזה, הודעה זו תיעשה על אחריותו הבלעדית של המשתמש באתר.
 9. שים לב, ביצירת שם המשתמש באתר ו/או בהפיכתך למנוי של החברה, הינך מסכים לכך כי החברה תהא רשאית לבצע פניה אליך בכל אמצעי תקשורת שתמצא לנכון בהצעות ובמסרים פרסומיים שונים הנוגעים לשירותי החברה. במידה ואינך מעוניין בקבלת מסרים אלו, אנא פנה אלינו באמצעות דוא"ל info@cellact.com או באמצעות הטלפון: 09-9704100.
 10. יישום המספר הנוסף אינו אוסף מידע מתוך רשימת ה-Contacts של המכשיר ואינו משתמש בו למעט לצורך ביצוע חיוג דרך אנשי הקשר או זיהוי שיחה נכנסת מתוך אנשי הקשר.
 11. הרשאות אשר נדרש להגדיר בהתקנת האפליקציה:

  רכישות מתוך האפליקציה – תוכל לרכוש שירותים נוספים בתוך האפליקציה.

  היסטוריית מכשיר ואפליקציות- האפליקציה יכולה לעשות אחת או יותר מהפעולות הבאות:
  לקרוא נתונים רגישים של יומן הרישום
  לאחזר את מצב המערכת הפנימי
  לקרוא סימניות והיסטוריית אינטרנט
  לאחזר אפליקציות פעילות

  אנשי קשר – האפליקציה יכולה להשתמש באנשי הקשר של המכשיר, ועשויה גם לקרוא ולשנות את פרטי אנשי הקשר.

  SMS-
  קבלה ושליחה של הודעות טקסט
  קריאת הודעות הטקסט ועריכת ההודעות

  טלפון – האפליקציה יכולה להשתמש בטלפון שלך ו/או בהיסטוריית השיחות שלו. גישה לטלפון עשויה לכלול את היכולות הבאות:
  התקשרות ישירה למספרי טלפון
  כתיבת יומן שיחות (לדוגמה: היסטוריית שיחות)
  קריאת יומן שיחות
  ניתוב מחדש של שיחות יוצאות
  שינוי מצב הטלפון
  ביצוע שיחות באופן עצמאי

  תמונות/ מדיה / קבצים- לצורך הגדרת רינגטון בשיחה/ SMS

  מידע על שיחות ומזהי מכשיר- האפליקציה יכולה לגשת למידע כגון מזהי המכשיר, מספר הטלפון שלך, אם אתה בשיחת טלפון ואת המספר שאליו השיחה מחוברת. מידע על מזהה מכשיר והשיחה עשוי לכלול את היכולת לקרוא את מצב וזהות המכשיר.

  שים לב , ברגע שהתרת לאפליקציה לגשת לקבוצת הרשאות, היא יכולה להשתמש בכל אחת מההרשאות הנפרדות הנכללות בקבוצה. לא תצטרך לאשר ידנית עדכונים להרשאות נפרדות השייכות לקבוצת הרשאות שכבר אישרת בעבר.

 12. מדיניות הפרטיות של סלקט נועדה לאפשר למשתמשים להבין איזה מידע נאסף עליהם ומה השימוש שנעשה במידע זה כדי להבטיח הגנה טובה על הפרטיות והאבטחה של המשתמשים.

  סלקט מספקת מגוון של מוצרים הכוללים מידע אותו מעלים הלקוחות לצורך שליחת הודעות, הקמת שיחות טלפון, שליחת מיילים או פקסים וקבלה שלהם.

  בכל שימוש בתוכנה או מוצר של סלקט, נאסף מידע שונה בהתאם לאופי המוצר. אנו מסבירים איזה מידע אנו שומרים ואוספים לגבי המוצרים השונים ואיזה שימוש אנו עושים בו.

  המידע שאנו אוספים כולל:
  מידע שמגיע ישירות מהמשתמש אותו הוא מספק למערכת. מידע זה כולל פרטים אישיים כגון שם, כתובת מייל, מספר טלפון או במקרים של תשלום מול עסקים – גם כרטיס אשראי. מידע זה כולל גם קבצים שהמשתמש מעלה כגון רשימות תפוצה להפצת הודעות טקסט או קול וכן עדכון פרטי משתמשים ברשימות התפוצה.
  מידע שנצבר כתוצאה מהשימוש במערכת כגון תעוד פעולות שבוצעו על ידי המשתמש, כתובת IP, Cookie, או מידע על דגם המכשיר ממנו המשתמש גולש, הרשת הסלולארית ממנה המשתמש מגיע. מידע זה כולל שמירת אופן השימוש בשרותי סלקט, מספר טלפון אליו הועברה הודעה או התקבלה ממנו הודעה, תעוד ורישום שיחות, משך השיחות ותאריך ושעה. מידע לתחקור המועבר בעת קריסה של היישום הכולל מידע של מערכת ההפעלה וזיהוי היישום, הדפדפן, שפה ותאריך ושעה של הקריסה.
  מידע שימוש ביישום כגון מספר ייחודי הניתן לכל התקנה של היישום.
  אנו שומרים מידע מקומי במכשיר הקצה כגון ספר טלפונים פרטי של היישום, רישום הודעות ושיחות או מצב היישום כגון עקוב אחרי, חסימת שיחות או העברה למענה קולי. בנוסף נשמרת כתובת מייל להעברה של הקלטות שיחות.
  אנו מבצעים הקלטת שיחות על פי בקשת הלקוח ושליחתן ליעד על פי בחירת הלקוח. איננו שומרים את ההקלטות במערכות שלנו לאחר שנשלחו.
  אנו שומרים את מספר הטלפון האמיתי של המשתמש והמספרים שהוקצו לו בשרותים השונים כדי לדעת לשייך ביניהם לבין המשתמש.

  איזה שימוש נעשה במידע?
  המידע שאנו אוספים ומקבלים מטרתו לאפשר את השרות אותו צורך המשתמש. אנו עשויים להשתמש במספר הטלפון של המשתמש או בכתובת המייל של המשתמש כדי ליצור קשר לצורך פתרון בעיות טכניות או שאלות שמתעוררות בשימוש בשרותים שלנו.
  אנו משתמשים בקבצי התפוצה שהמשתמש מעלה כדי לשלוח הודעות טקסט, מייל או שיחות ליעדים ובזמנים שנבחרו על ידי המשתמש.
  אנו משתמשים בנתונים כדי לספק דוחות למשתמש על השימוש בשרותים שלנו.
  אנו שומרים את מספר הטלפון האמיתי של המשתמש ואת המספרים שאנו מקצים לו ביישום כדי לאפשר את השרותים השונים בנושא העברת שיחות והפנייה.

  יש לשים לב כי שיחות והודעות שהמשתמש מעביר מגיעים ליעדים שונים על פי בחירתו ויש לשים לב לנושא פרטיות המידע כאשר מעבירים מידע זה לאחרים.

  מידע שנשמר כולל הוראות רגולטריות אשר חובה לשמור כגון פירוט שיחות והודעות ושיוך מספר למשתמש.

  האם סלקט משתפת מידע עם חברות אחרות?
  חברת סלקט משתפת מידע עם חברת סלקט תקשורת בנושא של אספקת השרותים שלה למשתמשים. שיתוף המידע הינו לצורך מתן השרות והמשכיות השרות.

  איננו מעבירים מידע לגורמי צד שלישי או חברות אחרות.

  אנו כפופים לחוקי המדינה והרגולציה ונעביר מידע לגורמים בעקבות דרישה משפטית בהם יש דרישה או בקשה למידע כגון צו שופט לחשיפת מספר טלפון או פירוט שיחות. אנו נאפשר גישה למידע עבור חקירה בחשד לתרמית או הונאה או כל פגיעה בחוקי המדינה. אנו נאפשר גישה למידע במקרה של בעיות אבטחה או בעיות טכניות.

  לצורך אבטחת המידע אנו משתמשים בתעודות SSL להצפנה של התעבורה בין המשתמש למערכת. קיימת אפשרות לבחירת הלקוח בשרותים מסויימים שלא להשתמש בהצפנה של SSL מסיבות שונות – ואז יש לדעת שהתעבורה בין המשתמש למערכת תהיה חשופה ברשת.
  אנו משתמשים במערכות פיזיות ומערכות תוכנה לצורך שמירה על המידע ומניעה מגורמים לא מורשים להגיע אליו. אנו מאפשרים גישה למידע לעובדים המורשים לכך בכפוף להסכם סודיות לו הם מחוייבים.