מדיניות פרטיות של Cellact

 1. מסמך זה הינו חלק אינטגרלי ממסמך "תנאי שימוש".
 2. החברה מכבדת את פרטיותו של כל אדם שמבקר באתר. מדיניות השמירה על הפרטיות המפורטת להלן, מתייחסת לסוג המידע שהחברה תהא רשאית לאסוף, כמו גם את הדרך והתכלית של עיבוד מידע זה. מדיניות זו של החברה אף תורה ותנחה את המשתמשים באתר כיצד לנהוג במידה שאינם מעוניינים שפרטיהם האישיים ייאספו או ימסרו לאחרים בקשר עם ביקורם באתר.
 3. החברה מנהלת מאגר מידע ותהא רשאית לעבד כל נתון על מנוייה או על המשתמשים באתר (כגון שם, כתובת, מספר טלפון, כתובת דואר אלקטרוני וכיו"ב) (להלן: "מידע אישי" או "פרטים אישיים"), אשר יגיעו לידיעתה באמצעות השימוש באתר ו/או שהועברו על ידי המשתמשים/ מנויים מרצונם החופשי.
 4. החברה מתחייבת כי השימוש שייעשה במידע האישי ואופן ניהולו יהיו לכל מטרה במסגרת פעילותה העסקית של החברה ובהתאם להוראות דיני מדינת ישראל שיחולו לאותו עניין.
 5. אם משתמש שאינו מנוי האתר (היינו, משתמש שאינו בעל חשבון משתמש באתר) אינו מעוניין שמידע אישי שלו ייאסף, יישמר, יאוחסן או יעובד באופן כלשהו כמתואר לעיל, עליו להימנע מהעברת פרטיו האישיים לחברה כאמור.
 6. מובהר בזאת, כי לצורך מסירת פרטים אישיים על ידי אדם שטרם מלאו לו 18 שנים, נדרשת הסכמת הורה או אפוטרופוס.
 7. משתמש באתר אשר הסכים לתנאים שתוארו לעיל לגבי איסוף, אחסון ועיבוד פרטיו האישיים בהתאם להוראות אלה, רשאי לממש כל זכות השמורה לו במסגרת דיני הגנת הפרטיות הנהוגים בישראל. משתמש באתר המעוניין במימוש זכותו כאמור, יעשה זאת באמצעות פנייה בכתב או בהודעת דואר אלקטרוני לחברה לכתובת: info@cellact.com.
 8. לחברה לא תהיה כל חבות במקרה שהמשתמש באתר יעביר או יודיע לחברה או לצד שלישי, בין אם במסגרת שירותי האתר או תוכנו או מרצונו, את פרטיו האישיים של אדם אחר (לרבות ומבלי לגרוע, שם, כתובת, כתובת דואר אלקטרוני, מספר טלפון וכדומה) מבלי שהמשתמש באתר קיבל תחילה את הסכמתו של אותו אדם. במקרה כזה, הודעה זו תיעשה על אחריותו הבלעדית של המשתמש באתר.
 9. שים לב, ביצירת שם המשתמש באתר ו/או בהפיכתך למנוי של החברה, הינך מסכים לכך כי החברה תהא רשאית לבצע פניה אליך בכל אמצעי תקשורת שתמצא לנכון בהצעות ובמסרים פרסומיים שונים הנוגעים לשירותי החברה. במידה ואינך מעוניין בקבלת מסרים אלו, אנא פנה אלינו באמצעות דוא"ל info@cellact.com או באמצעות הטלפון: 09-9704100.
 10. יישום המספר הנוסף אינו אוסף מידע מתוך רשימת ה-Contacts של המכשיר ואינו משתמש בו למעט לצורך ביצוע חיוג דרך אנשי הקשר או זיהוי שיחה נכנסת מתוך אנשי הקשר.

הרשאות אשר נדרש להגדיר בהתקנת האפליקציה

 1. המספר הנוסף:
  רכישות מתוך האפליקציה
  היסטוריית מכשיר ואפליקציות
  אנשי קשר
  SMS
  טלפון
  תמונות/ מדיה / קבצים
  מידע על שיחות ומזהי מכשיר
 2. מנהל הניידים:
  אנשי קשר
  SMS
  טלפון
GENESIS
צור קשר