Cellact: שירותי מפעיל תקשורת

מפעיל תקשורת שמבין בעסקים

שירותי מפעיל תקשורת

כל פתרונות התקשורת המתקדמים
לעסק במקום אחד

התמחות בעסקים

המפעילה הסלולרית היחידה בארץ בעלת התמחות בארגונים

ארכיטקטורת MVNO

הכוח שמניע את Cellact Communication

055-70 תקשורת חכמה

מעטפת תקשורת חכמה לעסק שלך

יכולות נוספות

חבילות תקשורת

שירותי Voice ו- Data

מספרים וירטואלים

מספרים מדידים למגוון שימושים

פתרונות מותאמים

פיתוח פתרונות נדרשים לארגונים

קווי 1900

מספרים שמייצרים הכנסה

חיוויים ואנליטיקות

סטטיסטיקות לשיפור היעילות

הודעות קוליות (VMS)

שירות הפצת הודעות קוליות

מספרי כוכבית

מספרים מקוצרים לעסק

המספר הנוסף

מספר נוסף לביצוע שיחות